Graz, 03. svibnja 2018.

Glavna skupština Hrvatsko-austrijske trgovinske komore iz Štajerske

Hrvatsko-austrijska trgovinska komora sa sjedištem u Grazu održala je 3. svibnja 2018. svoju redovitu Glavnu skupštinu, kojoj su nazočili brojni predstavnici austrijskih i hrvatskih tvrtki koje su članice Komore. Pozdravljajući  sudionike skupa, hrvatska veleposlanica u Austriji, Vesna Cvjetković posebno je istaknula postignuća Vlade RH u konsolidaciji državnih financija tijekom protekle godine, padu udjela hrvatskog javnog duga u BDP-u na 78 posto, te po prvi puta ostvarenom suficitu opće države. Naglasivši kako se Hrvatska trenutno nalazi usred velikog investicijskog ciklusa u turizmu, koji upravo prolazi postindustrijsku transformaciju od ponude masovnih prema znatno kompleksnijim turističkim proizvodima, pozvala je austrijska poduzeća koja su već snažno prisutna u hrvatskom turističkom sektoru da također sudjeluju u ovakvoj transformaciji i razvoju hrvatskog turizma. Guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić održao je u nastavku predavanje o strategiji uvođenja eura, te glavnim koristima koje će hrvatsko gospodarstvo ostvariti ulaskom u euro zonu. Mada je trenutna makroekonomska situacija u Hrvatskoj vrlo povoljna za ulazak u pred pristupni mehanizam, nužno je provesti i ključne strukturne reforme.