Diplomaten

Diplomaten

DDr. Vesna Cvjetković, ao. u. bev. Botschafterin

Branimir Lončar, Gesandter
Mag. Tea Lončar,  erste Botschaftssekretärin
Domagoj Marić, zweiter Botschaftssekretär
Mag. Tatjana Mrvoš, Wirtschaftsdelegierte

Konsularabteilung
Erna Perak, Erste Botschaftssekretärin