Diplomaten

 

DDr. Vesna Cvjetković, ao. u. bev. Botschafterin

Mag. Branimir Lončar, Gesandter
Dr. Senka Burić, Gesandte (AT PRES)
Mag. Domagoj Marić, zweiter Botschaftssekretär
Mag. Andrea Šelendić, zweite Botschaftssekretärin
Mag. Tatjana Mrvoš, Wirtschaftsdelegierte